Home
  |   Scheme electronice   |   Circuite audio   |   Diverse   |   Linkuri   |   Catalog   |   Manuale   |   Cărți   |      


Circuite integrate CMOS - Manual de utilizare



Circuite integrate CMOS - Manual
Circuite integrate CMOS Manual de utilizare

Marime fisier pdf: 125MB

CUPRINS

 • Structuri fundamentale în circuitele digitale CMOS
  • Tranzistorul MOS
   • Tensiunea de prag a tranzistorului MOS
   • Caracteristicile curent-tensiune ale tranzistorului MOS
   • Dependența de temperatura a caracteristicilor tranzitorului MOS
  • Ce înseamnă simetric complementară (CMOS)?
  • Inversorul CMOS
   • Caracteristica de transfer a inversorului CMOS
   • Caracteristicile de comutare a inversorului CMOS
   • Puterea disipată de inversor
   • Buffer-e și inversoare 3-state
   • Inversoare, neinversoare și buffer-e în seria CMOS 4000
  • Convenții și simboluri logice
  • Porți logice CMOS
   • Porți logice SAU-NU (NOR)
   • Porți logice SI-NU (NAND)
   • Porți logice fundamentale fabricate în seria CMOS 4000
   • Porți de transmisie
  • Funcții logice secvențiale
   • Circuit bistabil tip RS
   • Circuit bistabil master-slave tip D
   • Circuit bistabil master-slave tip JK
  • Registre de deplasare
   • Celule folosite în registre de deplasare statice
   • Registre de deplasare statice
  • Numărătoare
   • Celule de bază folosite în construcția numărătoarelor
   • Realizarea numărătoarelor din seria CMOS 4000
 • Proiectarea cu circuite integrate CMOS 4000
  • Introducere
  • Caracteristici generale ale circuitelor CMOS seria 4000
   • Performanțele seriei CMOS MMC4XXX
   • Codificarea circuitelor
   • Valori limită absolută și condiții de funcționare recomandate
   • Caracteristici electrice statice
   • Definirea parametrilor dinamici
  • Familia CMOS 4000
   • Interconectarea circuitelor
   • Alimentarea circuitelor
   • Temporizare
   • Zgomote
  • Interfațarea circuitelor CMOS
   • Interfața CMOS-TTL
   • Interfața CMOS-HTL (HNIL)
   • Interfața CMOS-PMOS
   • Interfața CMOS-NMOS
   • Interfețe CMOS - dispozitive discrete și electromecanice
   • Interfața CMOS - amplificator operațional
   • Interfața CMOS-ECL
  • Aspecte specifice ale utilizării circuitelor CMOS
   • Rețele de protecție
   • Agățarea. Fenomene de tip latch-up
   • De la utilizatorul de circuite integrate TTL la utilizatorul de circuite CMOS
   • Manipularea circuitelor CMOS
   • Scheme de măsurare la utilizator
  • De reținut pentru utilizare
 • Circuite integrate realizate în seria CMOS 4000 (MMC4XXX)
  • MMC4000Două porți SAU-NU cu 3 intrări plus un inversor
  • MMC4001Patru porți SAU-NU cu 2 intrări
  • MMC4002Două porți SAU-NU cu 4 intrări
  • MMC4007Două perechi complementare plus un inversor
  • MMC40104Registru universal bidirecțional de 4 biți
  • MMC40107Două BUFFER/DRIVER ȘI-NU cu 2 intrări
  • MMC4011Patru porți ȘI-SAU cu 2 intrări
  • MMC4012Două porți ȘI-NU cu 4 intrări
  • MMC4013Doi bistabili de tip D
  • MMC4014Registru de deplasare static de 8 biți, intrări sincrone serie/paralel și ieșire serie
  • MMC4015Două registre de deplasare statice de 4 biți cu intrare serie/ieșire paralel
  • MMC4016Patru comutatoare bilaterale
  • MMC4017Numărător JOHNSON decadic cu 10 ieșiri decodificate
  • MMC4018Numărător JOHNSON presetabil divizor cu N
  • MMC40181Unitate logică aritmetică de 4 biți
  • MMC4019Porți ȘI-SAU cu selectare
  • MMC40192Numărător BCD reversibil presetabil
  • MMC40193Numărător binar reversibil presetabil
  • MMC4020Numărator binar asincron de 14 biți
  • MMC4021Registru de deplasare static de 8 biți, intrări sincrone serie sau asincrone paralel
  • MMC4022Numărator JOHNSON octal cu 8 ieșiri decodificate
  • MMC4023Trei porți ȘI-NU cu 3 intrări
  • MMC4024Numărator binar asincron de 7 biți
  • MMC4025Trei porți SAU-NU cu 3 intrări
  • MMC4027Doi bistabili MASTER-SLAVE de tip JK
  • MMC4028Decodor BCD-Zecimal
  • MMC4029Numărator presetabil reversibil binar sau decadic
  • MMC4030Patru porți SAU-EXCLUSIV cu 2 intrări
  • MMC4031Registru de deplasare static de 64 biți
  • MMC4035Registru de deplasare de 4 biți paralel/serie
  • MMC4040Numărator binar asincron de 12 biți
  • MMC4041Patru etaje BUFFER inversoare/neinversoare
  • MMC4042Patru LATCH-uri de tip D
  • MMC4043Patru LATCH-uri 3-STATE de tip RS cu porți SAU-NU
  • MMC4044Patru LATCH-uri 3-STATE de tip RS cu porți ȘI-NU
  • MMC4046Buclă cu calare pe fază
  • MMC4047Monostabil/astabil
  • MMC4048Poartă multifuncțională expandabilă cu 8 intrări
  • MMC4049Șase separatoare inversoare de putere
  • MMC4050Șase separatoare neinversoare de putere
  • MMC4051Multiplexor/Demultiplexor analogic cu 8 canale
  • MMC4052Multiplexor/Demultiplexor analogic diferențial cu 4 canale
  • MMC4053Multiplexor/Demultiplexor analogic triplu cu 2 canale
  • MMC4054Driver afișaj de 4 segmente LCD
  • MMC4055Decodor/Driver BCD-7 segmente pentru afișaj LCD, ieșire Frecvență Afișaj
  • MMC4056Decodor/Driver BCD-7 segmente pentru afișaj LCD, intrare STROBE
  • MMC4060Numărător binar asincron de 14 biți și oscilator
  • MMC4066Patru comutatoare bilaterale
  • MMC4067Multiplexor/Demultiplexor analogic cu 16 canale
  • MMC4068Poartă ȘI-NU/ȘI cu 8 intrări
  • MMC4069Șase inversoare
  • MMC4070Patru porți SAU-EXCLUSIV cu 2 intrări
  • MMC4071Patru porți SAU cu 2 intrări
  • MMC4072Două porți SAU cu 4 intrări
  • MMC4073Trei porți ȘI cu 3 intrări
  • MMC4075Trei porți SAU cu 3 intrări
  • MMC4076Registru de 4 BIȚI
  • MMC4077Patru porți SAU-NU-EXCLUSIV cu 2 intrări
  • MMC4078Poartă SAU-NU/SAU cu 8 intrări
  • MMC4081Patru porți ȘI cu 2 intrări
  • MMC4082Două porți ȘI cu 4 intrări
  • MMC4093Patru porți ȘI-NU TRIGGER SCHMITT cu 2 intrări
  • MMC4095Bistabil MASTER-SLAVE de tip JK
  • MMC4096Bistabil MASTER-SLAVE de tip JK cu intrări inversate și neinversate
  • MMC4097Multiplexor/Demultiplexor analogic diferențial cu 8 canale
  • MMC4098Două monostabile
  • MMC4099LATCH adresabil de 8 BIȚI
  • MMC4500Unitate de control industrial de 1 BIT
  • MMC4503Șase etaje BUFFER neinversoare 3-STATE
  • MMC4508Două LATCH-uri de 4 BIȚI
  • MMC4510Numărător BCD reversibil presetabil
  • MMC4511LATCH/DECODOR/DRIVER BCD - 7 segmente
  • MMC4516Numărator binar reversibil presetabil
  • MMC4518Două numărătoare BCD
  • MMC4520Două numărătoare binare
  • MMC4543LATCH/DECODOR/DRIVER BCD - 7 segmente
  • MMC4599LATCH adresabil de 8 biți
 • Realizarea de circuite logice combinaționale
  • Implementarea funcțiilor logice de bază
  • Aplicații ale circuitului MMC4007
  • Aplicații cu poarta cu ieșire open-drain MMC40107
  • Aplicații cu poarta ȘI-SAU (AND-OR) cu selectare MMC4019
 • Aplicații ale porților de transfer. Multiplexoare/Demultiplexoare analogice
  • Rețea de rezistențe controlată digital
  • Amplificator cu câștig controlat digital
  • Rețea de condensatoare controlată digital
  • Oscilator de relaxare cu frecvența controlată digital
  • Circuit squelch
  • Circuit de eșantionare și memorare
  • Sistem de comunicație cu modularea impulsurilor in amplitudine cu 4 canale multiplexate în timp
  • Chopper pentru osciloscop
  • Circuit pentru comanda triacelor
  • Circuit de selectare a sursei de semnal pentru un preamplificator de audiofrecvență
  • Comultator pentru semnale analogice
  • Multiplexor/Demultiplexor analogic cu MMO4007
  • Generator de curent programabil digital
  • Logică cu porți de transfer
  • Amplificator inversor cu câștigul controlat digital
  • Amplificator neinversor cu câștigul controlat digital
  • Amplificator cu polaritatea controlabilă
  • Circuit de interpolare liniară
 • Aplicații ale decodificatoarelor
  • Decodificator de 16 cai cu MMC4028
  • Decodificator de 64 cai cu MMC4028
  • Comanda unui afișaj cu descărcare în gaz
  • Demultiplexor 1:8
  • Demultiplexor 1:4 cu intrare de inhibare
  • Demultiplexor 1:32 cu intrare de inhibare
  • Semnalizarea existenței unei singure intrări în starea 1 logic
  • Scăzător complet de 1 bit
  • Grupe de termeni canonici care pot fi generați cu decodificatorul MMC4028
  • Comanda unui afișaj cu cristale lichide cu MMC4055
  • Comanda unui afișaj cu cristale lichide cu 6 cifre cu circuitul MMC4055
  • Comanda cu MMC4056 si MMC4054 a unui afișaj de 3½ cifre
  • Comanda afișajelor cu MMC4511
  • Comanda afișajelor cu MMC4543
  • Convertor 7 segmente/zecimal
  • Schimbarea unui display cu afișare e H în display cu afișare de F
  • Convertoare de reprezentare
  • Convertor serial din cod Gray în cod binar
  • Convertor paralel din cod Gray în cod binar
  • Convertor serial din cod binar în cod Gray
  • Convertor paralel din cod binar în cod Gray
  • Generatoare de complement față de 9
  • Convertor BCD serie/paralel
 • Realizarea de circuite aritmetice
  • Semnale de transport în sumatoarele binare paralele
   • Transportul succesiv
   • Transportul anticipat
  • Modalități de reprezentare a numerelor
  • Adunarea și scăderea numerelor binare
  • Overflow
  • Sumator complet de 1 bit cu porți
  • Sumator serial de 1 bit
  • Sumator/scăzător serial de 1 bit
  • Sumator pe 3 biți cu MMC40181
  • Două sumatoare independente cu MMC40181
  • Sumator serial de 3 variabile cu MMC40181
  • Generarea overflow-ului
  • Circuitul 40182
  • Cascadarea circuitelor MMC40181 cu transport succesiv
  • Cascadarea cu transport anticipat a circuitelor MMC40181
  • Folosirea numerelor reprezentate în complement față de 1
  • Folosirea numerelor reprezentate în complement față de 2
  • Eliminarea zeroului fals la sumarea în complement față de 1
  • Sumator/Scăzător serial pentru numere reprezentate în BCD
  • Multiplicator binar paralel de 4x4 biți
  • Comparator serial
  • Comparator serial (compararea începe cu bitul cel mai puțin semnificativ)
  • Comparator serial (compararea începe cu bitul cel mai semnificativ)
  • Alte comparatoare seriale (cu semnalizarea relației de ordine)
  • Comparator paralel pentru cuvinte de 4 biți cu semnalizarea identității
  • Comparator paralel pentru cuvinte de 4 biți cu semnalizarea diferenței
  • Comparator paralel pentru cuvinte de 8 biți
  • Compararea cu MMC40181
 • Aplicații cu monostabile/astabile. Trigger Schmitt. Oscilatoare
  • Aplicații ale triggerelor Schmitt, monostabilelor și astabilelor construite cu porți
   • Astabil cu 2 inversoare
   • Astabil cu 2 inversoare, cu frecvenț semnalului generat insensibilă la variațiile tensiunii de alimentare
   • Astabil comandat
   • Astabil cu controlul factorului de umplere
   • Monostabil cu inversoare
   • Monostabil compensat
   • Variante de circuit pentru monostabile cu porți
   • Monostabil cu consum mic
   • Astabil cu reglarea precisă a limitelor domeniului frecvenței de oscilație
   • Oscilator în inel cu inversoare
   • Oscilator cu trigger Schmitt
   • Oscilator comandat în curent
   • Oscilator comandat în tensiune cu MMC4007
   • Oscilator comandat în tensiune cu triggerul Schmitt MMC4093
   • Modulator de impulsuri în durată comandat în tensiune (cu MMC4007)
   • Monostabil cu trigger Schmitt
   • Bistabilul MMC4013 ca monostabil
   • Monostabil/astabil sincronizat
   • Trigger Schmitt cu porți neinversoare MMC4050
   • Circuit de întârziere cu trigger Schmitt cu MMC4050
   • Detector de fronturi cu trigger Schmitt cu MMC4050
   • Oscilator cu trigger Schmitt cu MMC4050
   • Monostabil cu porți neinversoare
   • Circuit de întârziere cu MMC4013
   • Semnal dreptunghiular sincron cu rețeaua
   • Comutator cu trigger Schmitt
   • Trigger Schmitt cu poartă de transfer
   • Astabil cu porți de transfer
   • Generator de semnal dreptunghiular
   • Imitator 1
   • Imitator 2
  • Circuite cu MMC4047, MMC4098
   • Circuit pentru verificarea limitelor perioadei unui semnal
   • Oscilator precomandat în tensiune cu MMC4098
   • Multiplicator/divizor analogic
   • Circuit pentru eliminarea tranzițiilor parazite
   • Discriminator de zgomot
   • Convertor frecvență tensiune
   • Filtru trecere-jos
   • Generator de impulsuri
  • Oscilatoare cu cuarț
   • Cristalul de cuarț
   • Configurarea rețelei de reacție
   • Amplificatorul CMOS pentru oscilator
   • Încărcarea capacitiva a cuarțului
   • Scheme practice de oscilatoare cu cuarț
 • Latch-uri. Latch-uri adresabile
  • Aplicații ale latch-urilor
   • Circuite pentru eliminarea tranzițiilor parazite
   • Memorarea și multiplexarea datelor de pe 4 busuri de 4 biți
   • Conectarea latch-ului 3-state MMC4508 pe un bus de 4 biți
   • Multiplexarea a doua busuri cu selectarea funcției
   • Convertor serie-paralel de 8 biți cu ieșire 3-state
   • Adresarea cu decodificator a latch-urilor MMC4508 conectate pe un bus de 4 biți
   • Registru 1 Master/7 Slave
   • Registru de deplasare cu MMC4508
   • Schema de multiplexare pentru un afișaj cu 4 cifre cu catod comun
  • Aplicații ale latch-urilor adresabile
   • Moduri de funcționare și recomandări de folosire pentru circuitele MMC4099 și MMC4599
   • Latch adresabil cu RESET prioritar
   • Demultiplexor cu memorare
   • Latch adresabil cu RESET adresabil
   • Latch adresabil extins
   • Demultiplexor 1:8 activ în starea SUS
   • Decodificator 1:16
   • Demultiplexor 1:16
   • Matrice de comutare 4X4
   • Circuit cu latch adresabil pentru comandarea unor elemente de execuție
 • Aplicații ale registrelor
  • Numărătoare cu registre de deplasare
   • Numărător în inel
   • Numărătoare Johnson
  • Generatoare liniare de secvențe (cu registre de deplasare)
   • Generatoare de numere pseudoaleatoare
   • Numărătoare generatoare liniare cu registre de deplasare
   • Generator de zgomot alb cu generator de numere pseudoaleatoare
   • Simulator de prezență
 • Circuite cu numarătoare
  • Numărătoarele sincrone MMC4518, MMC4520
  • Numărătoarele sincrone MMC4510, MMC4516, MMC4029
  • Numărătoarele sincrone MMC40192, MMC40193
  • Numărătoarele Johnson MMC4017, MMC4022
  • Numărătoarele asincrone MMC4020, MMC4024, MMC4040, MMC4060
  • Dublarea vitezei de numărare pentru circuitele MMC40192/MMC40193
  • Intrări separate de numărare pentru circuitele MMC4029, MMC4510, MMC4516
  • Sincronizarea și prevenirea comandării simultane a numărării înainte și înapoi pentru numărătoarele cu intrări separate de numărare
  • Prevenirea depășirii limitei de numărare
  • Comanda numărării înainte și înapoi la numărătoarele MMC40192/40193
 • Divizoare de Frecvență
  • Divizoare de frecvență neprogramabile
   • Divizoare de frecvență realizate cu bistabili
   • Divizoare cu semnal de ieșire cu factor de umplere 1/2
   • Divizoare cu semnale de ieșire defazate
  • Divizoare programabile
   • Configurații de bază pentru divizorul programabil MMC4018
   • Divizarea printr-unul din doi factori
   • Divizoare programabile cu numărătoarele MMC40192/40193
   • Divizoare de frecvență cu un număr compus
   • Divizoare de frecvență cu o sumă de două numere
   • Divizoare programabile cu numărătoarele MMC4510, 4516, 4029
   • Divizor programabil cu MMC4018 (factori de divizare 2-999)
   • Divizor programabil cu MMC4018 (factori de divizare 3-999)
   • Divizoare pentru aplicații de temporizare
 • Unitatea de control industrial MMC4500
  • Un sistem minimal construit cu MMC4500
  • Probleme de programare pentru MMC4500
  • O implementare concretă a unui sistem minimal și probleme de hardware
  • Sistem de dezvoltare cu MMC4500
 • Aplicații diverse
  • Aplicații analogice
   • Inversorul ca amplificator
   • Amplificatoare cu mai multe etaje
  • Generatoare de funcții și formatoare de semnal
   • Generator de funcții (I)
   • Generator de funcții (II)
   • Formator de semnal sinusoidal cu numărător cu 3
   • Formator de semnal sinusoidal cu multiplexorul analogic MMC4051
   • Formator de semnal sinusoidal cu registrul de deplasare MMC4015
   • Formator de semnal triunghiular cu rețea R-2R
   • Generator programabil de semnal sinusoidal
  • Convertoare D/A și A/D
   • Convertor D/A și A/D
   • Convertor D/A cu MMC4007
   • Convertor D/A de 4 biți cu porți de transmisie
   • Convertor D/A cu rețea R-2R atacată în tensiune
   • Convertor D/A cu rețea R-2R atacată în curent
   • Convertor D/A cu aproximații succesive/li>
   • Convertor A/D paralel
  • Circuite cu calare de fază sau de frecvență
   • Demodulator MF cu circuitul MMC4046
   • Demodulator din cod bifazic în cod NRZ cu circuitul MMC4046
   • Indicator de calare pentru MMC4046
   • Sintetizatoare de frecvență (scheme bloc)
   • Sintetizator de frecvență pentru circuitul MMC4046
   • Multiplicator cu m/n pentru generatoarele de ton
   • Comandă programabilă pentru triac
   • Comparator de fază cu bistabil D
   • Circuit PLL cu MMC4011
   • Comparator de fază cu circuit de eșantionare și memorare
   • Circuit cu calare de frecvență
  • Aplicații diverse
   • Numărător sincron cu increment programabil
   • Circuit de numărare până la 270
   • Circuit de întârziere
   • Comparator cu fereastră
   • Detector de semnale în cuadratura
   • Generarea/Verificarea bitului de paritate
   • Bistabili SET/RESET cu acționare manuală
   • Oscilator cu comandă senzoriala START-STOP
   • Latch cu porți neinversoare
   • Comanda unor porți de transfer cu MMC4054
   • Circuit de comandă a LED-urilor
   • Schemă pentru interfațarea TTL-CMOS
   • Tester pentru o memorie RAM
   • Fazmetru
   • Detector de fronturi
   • Generator de armonici
   • Voltmetru de 3¾ cifre cu circuitul integrat MMP190
   • Amplificator de audiofrecvență cu modularea impulsurilor în durată
   • Generator de rată de bauds
   • Diapazon
   • Modulator FSK
   • Dublor de tensiune
   • Convertoare cc-cc cu inversarea polarității tensiunii generate
   • Convertor cc-cc de curent mare
   • Invertor pilotat cu circuitul MMC4047
   • Detector de proximitate
   • Jackpot
   • Circuit de avertizare
   • Turometru cu comandă optică
   • Tahometru
   • Cifru electronic


Download Circuite integrate CMOS Manual de utilizare
Marime fisier pdf: 125MB



© 2024 www.electronica.ro
Aveți întrebări, sugestii, observații referitoare la acest site? Contactați-ne